band image

DEMODEUS

METAL

DEMODEUS BIO :
Comezamos Ivan e Juan metendo barullo e aprendendo a tocar os instrumentos.
E de destacar que a dia de hoxe inda non o conseguemos...
En Outubro do 2010 unese Pablo o baixo e en Febreiro do 2011 Roi a voz.
Podese decir que en marzo do 2011 nace o Demodeus.
En maio gravamos unha demo de 5 temas chamada Lugubre Existencia e apublicamos na web en xuño.
As letras dos temas son en galego e mais en castelan e temos a dia de hoxe 13 temas feitos.
Ainda non tocamos en directo pero escomezan a aperecer fechas en agosto.
ROI Voz
JUAN Guitarra e voz
PABLO Baixo
IVAN Bateria
DEMODEUS BIO:
Comenzamos Ivan y Juan metiendo barullo y aprendiendo a tocar los instrumentos.
Y es de destacar que a dia de hoy aun no lo conseguimos ...
En Octubre del 2010 se une Pablo al bajo y en Febrero del 2011 Roi la voz.
Se puede decir que en marzo del 2011 nace Demodeus.
En mayo grabamos una demo de 5 temas llamada Lugubre Existencia y apublicamos en la web en junio.
Las letras de los temas son en gallego y en castellano y tenemos a dia de hoy 13 temas hechos.
Aun no tocamos en directo pero empiezan a aperecer fechas para agosto.
ROI Voz
JUAN Guitarra y voz
PABLO Bajo
IVAN Bateria
DEMODEUS BIO:
Ivan and Juan started getting noise and learning to play instruments.
It is noteworthy that even to day do not get it today ...
In October 2010 he joined Paul on bass and Roi February 2011 on vocals
You could say that in March 2011 Demodeus born.
In May we recorded a demo of 5 songs called Lugubre Existencia
The lyrics of the songs are more in Galician and Spanish language and have today made 13 songs.
Although we do not play live but We have dates for August.
ROI Vocals
JUAN Guitar and Vocals
PABLO Bass
IVAN Drums

Info del grupo:
Estilo Musical: METAL
País: España, Galicia
Localidad: Pontevedra
Año de Creación: 2011
Integrantes: 4

Influencias

HEAVY METAL DE LOS 80 - THRASH METAL - DEATH METAL DE LOS 90