sa ancora rovellada de son cladera

sa ancora rovellada de son cladera

vaga de docents

vaga de docents

varem estar a ses vagues de docents i a ses manifestassions contra ses perforacions cantant i tocant
i de fet varem treure 4 cançons en contra des til ,lomce ,sr bauza,sr camps i sr rajoy

Últimos Comentarios